سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

روش های ارسال

ارسال از طریق باربری

در این روش محصول به صورت رایگان از انبار اُدون چوب به باربری شهر مبدا ارسال میگردد و از باربری مبدا به صورت پسکرایه طبق تعرفه باربری کشور به باربری شهر مقصد ارسال میگردد و مشتری می تواند محصول را از انبار باربری شهر خود تحویل بگیرد

ارسال از طریق تیپاکس

در این روش محصول به صورت رایگان از انبار اُدون چوب به نمایندگی تیپاکس در شهر مبدا ارسال میگردد و نمایندگی تیپاکس به صورت پسکرایه طبق تعرفه شرکت تیپاکس به درب منزل مشتری ارسال می نماید و مشتری میتواند محصول را درب منزل خود تحویل بگیرد

ارسال از طریق چاپار

در این روش محصول به صورت رایگان از انبار اُدون چوب به نمایندگی چاپار در شهر مبدا ارسال میگردد و نمایندگی چاپار به صورت پسکرایه طبق تعرفه شرکت چاپار به درب منزل مشتری ارسال می نماید و مشتری میتواند محصول را درب منزل خود تحویل بگیرد